สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

ถึง 1000000 บาท
สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ
รายได้ต่อเดือน
จาก 7000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 15-20%
อายุของผู้กู้
20-65ปี

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2565 สินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายอเนกประสงค์

 

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ  2565 เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารกรุงไทย สำหรับพนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานตามสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการ ซึ่งธนาคารจะออกแบบมาโดยมีทั้งหมด 2 เงื่อนไข โดยอาจจะทำให้ลูกค้าบางคนเกิดความสับสนในเรื่องของระบบบุคคลหรือระบบหน่วยงาน โดยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จะมีดังนี้ 

 • สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

กู้ง่าย ผ่อนได้สบายๆและต้องย้ำว่าเป็นสวัสดิการสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ  ที่จะมีหน่วยงานของลูกค้านั้นๆได้มีการทำข้อตกลง MOU ไว้กับทางธนาคาร ซึ่งจะได้ สินเชื่ออเนกประสงค์อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษตามข้อตกลงพิเศษที่กรุงไทยตกลงไว้กับแต่ละหน่วยงานของลูกค้า 

 • จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อข้าราชการกรุงไทย    
 • เป็นเงินกู้นำไปใช้จ่ายตามใจ
 • อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
 • ไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนผ่านกรุงไทย ก็ยื่นกู้ได้
 • คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ  
 • พนักงานราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่รัฐ มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไปกรณีมี (MOU) 
 • พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง โดยมีสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป กรณี (Non-MOU) และเงินคงเหลือในบัญชีแต่ละเดือนจะต้องมีอย่างน้อย 15% ของเงินเดือน

 

 • สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ 

เป็นสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการที่กู้ง่าย เพียงแค่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย ที่ระบุว่าได้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า จะมีไว้รองรับสำหรับกรณีที่ทางหน่วยงานต้นสังกัดที่ไม่ได้ทำข้อตกลง MOU กับทางธนาคาร ซึ่งเป็นข้อแตกต่างระหว่างสินเชื่อของทั้ง 2 ประเภทนี้

 • จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อข้าราชการกรุงไทย    
 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • สะดวกเพียงหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน
 • กู้ง่าย เพียงมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย
 • เป็นเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา สามารถผ่อนได้ไม่เกิน 4 ปี และไม่เกินอายุในสัญญาจ้าง
 • คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ  
 • เป็นพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง
 • จะต้องไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
 • จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ในกรณี (Non-MOU) และมีเงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือนอย่างน้อย 25% ของเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับบุคลากรของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ( MOU) สมัครสินเชื่อภายใน 31 ม.ค. 65 สินเชื่ออเนกประสงค์ เงินก้อนใช้จ่ายตามต้องการลดดอกเบี้ยลง 0.5% ต่อปี(จากอัตราปกตินาน 1 ปี)อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR + 0.25% ต่อปี สำหรับหน่วยงานที่มีการบันทึกข้อตกลง (MOU)

ในส่วนของสินเชื่อธนาคารกรุงไทยหรือสมัครสินเชื่อบุคคลยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ทั้งประชาชนทั่วไปที่ต้องการขอสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ ทั้งลูกจ้างเอกชน และพนักงานราชการก็สามารถจะกู้ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ของแต่ละผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทยที่มีทั้งการใช้บุคคลค้ำประกันหรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ถึง 1500000 บาท
lnwexchanger.com สมัครสินเชื่อกรุงไทย sme
รายได้ต่อเดือน
จาก 7000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุของผู้กู้
20-70ปี
ถึง 4000000 บาท
กรุงศรีคาร์ฟอร์แคช
รายได้ต่อเดือน
จาก 8000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 4-12%
อายุของผู้กู้
20-60ปี
ถึง 50000 บาท
แอพห้าให้มันนี่
รายได้ต่อเดือน
จาก 8000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ถึง36%
อายุของผู้กู้
20-55ปี