สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

ถึง 400000 บาท
สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ
รายได้ต่อเดือน
จาก 8000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 8-28%
อายุของผู้กู้
20-65ปี

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ ช่วยผู้มีรายได้ปลอดภาระหนี้สิน ยิ้มฟินกันถ้วนหน้า 2022 (2565)

 

เมื่อชีวิตติดหนี้สินปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรามักหาทางออกมากมายจนบางครั้งกลายเป็นเพิ่มหนี้สินรุงรังไปหมด แต่ทว่าธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อประชาชนนี้อาจช่วยได้! ก็เพราะปล่อยสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ ช่วยให้ผู้มีรายได้ปลอดภาระหนี้สิน พากันยิ้มฟินถ้วนหน้า ซึ่งรายละเอียดจะน่าสนใจจนต้องรีบไปสมัครสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบแค่ไหน อย่ามัวรีรอรีบตามเรามาศึกษากันได้เลย

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบยื่นมือช่วยผู้มีรายได้อย่างไร? 

ต้องบอกเลยว่าสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบเป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ผู้มีรายได้ที่เป็นหนี้สินจากการทำมาหากิน หรือใช้จ่ายอุปโภคบริโภคได้ปลอดหนี้ ยกเว้นแต่ว่าจะนำไปจ่ายหนี้ในระบบ หรือพูดง่าย ๆ ว่าปิดหนี้ธนาคารต่าง ๆ ไม่ได้ กำหนดวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ซึ่งต้องมีเอกสารเป็นหนี้นอกระบบมายืนยันและพิจารณาตามความสามารถจ่ายหนี้คืน ดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน 1% ระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้คืนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ค่าธรรมเนียมต่อสัญญาอยู่ที่ 100 บาท ทั้งนี้ ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกันด้วย เหมาะมากกับบุคคลที่กำลังเป็นหนี้เพื่อช่วยให้ภาระค่าใช้จ่ายถูกลง

เงื่อนไขของผู้สมัครสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ 2022 (2565)

 1. ต้องมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
 2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และรวมระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 3. มีที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 4. ต้องเป็นผู้มีรายได้ มีอาชีพของตัวเอง
 5. ต้องลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) ทั้งนี้ ใครไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ในเมื่อที่ขอกู้สินเชื่อจากธนาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณาสมัครขอสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ 2022 (2565)

 • บัตรประชาชน (สำเนา)
 • ทะเบียนบ้านทั้งของตัวผู้ และผู้ค้ำประกัน (สำเนา)
 • รูปถ่ายสถานที่ทำงาน/ธุรกิจ-กิจการส่วนตัว
 • เอกสารแสดงรายรับ – รายจ่าย
 • สลิปเงินเดือน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือเอกสารแสดงเงินเดือนในการทำงาน (ถ้ามี)
 • ผู้ใดใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้นำสำเนาแสดงผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ไปด้วย

อย่างไรก็ดี หลักประกันเงินกู้จะใช้เป็นบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

สำหรับใครที่สนใจอยากสมัครขอสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ 2022 (2565) และเมื่อตรวจสอบแล้วมีสิทธิ์ผ่านเกณฑ์ ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ มาอย่างครบถ้วน แล้วเดินทางไปยังธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะยืมเงินในแอพธนาคารออมสินก็ได้ ทั้งนี้ ใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ลักษณะหลักทรัพย์หรือบุคคลที่จะใช้ค้ำประกันที่ละเอียดมากขึ้นสามารถศึกษาผ่านทางออนไลน์เข้าไปที่เว็บไซต์หลัก https://www.gsb.or.th/ สิ่งที่เราอยากแนะนี่สุดคือการพิจารณาค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ดี อยากให้ผ่อนจ่ายหนี้สม่ำเสมอ เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยไม่ปรับตัวสูงขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายคงเส้นคงวา และทำให้การขอสินเชื่อครั้งหน้าเป็นไปอย่างราบรื่น 

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ถึง 4000000 บาท
กรุงศรีคาร์ฟอร์แคช
รายได้ต่อเดือน
จาก 8000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 4-12%
อายุของผู้กู้
20-60ปี
ถึง 1200000 บาท
บัตรเครดิต scb up 2 me
รายได้ต่อเดือน
จาก 15000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 18%-28%
อายุของผู้กู้
20-62ปี
ถึง 25000 บาท
แอพป๋า
รายได้ต่อเดือน
จาก 7000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 28-36%
อายุของผู้กู้
18-50ปี