Tag Archives: แนะ 10 วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กมีความคิดสร้างสรรค์

แนะ 10 วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กมีความคิดสร้างสรรค์

10 วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กมีความคิดสร้างสรรค์

ทำไมต้องให้ลูกเป็นเด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ? เพราะจะช่วยให้ลูกรู้จักคิดริเริ่ม ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ มีความมั่นใจในตนเอง หากเจอปัญหา จะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคง่ายๆ แต่จะพยายามคิดหาแนวทางแก้ไข หรือปรับปรุงเพื่อให้สิ่งนั้นๆ ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเอง และต่อสังคมในอนาคต ลักษณะของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ ช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็นว่าสิ่งนั้นคืออะไร ชอบศึกษาค้นคว้าทดลองทำสิ่งใหม่ๆ กล้าแสดงออก มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังสนใจ มีความคิดเป็นของตัวเอง การส่งเริมให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ ให้ความรัก ความอบอุ่นกับลูกอย่างเพียงพอ เมื่อลูกเห็นว่าคุณพ่อ คุณแม่เอาใจใส่ เขาจะรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย มีอารมณ์แจ่มใส กล้าคิด กล้าถาม ฝึกให้ลูกเป็นเด็กช่างสังเกต โดยอาจจะเริ่มจากหนังสือภาพ หรือนิทาน ให้ดูว่าลักษณะของช้างคือมี งวงยาวๆ มีใบหูใหญ่ๆ หรือ “ถ้าหนวดของแมวมีหน้าที่เหมือนเป็นเรดาร์ในการตรวจจับเส้นทาง ดังนั้น อย่าไปดึงหนวดแมวนะคะลูก” ส่งเสริมให้ลูกรู้จักสิ่งของทีใช้เหมือนกัน – แตกต่างกัน – มีความสัมพันธ์กัน หรือสิ่งที่เป็นประเภทเดียวกัน เช่น สัตว์บก สัตว์ป่า สัตว์น้ำ เป็นต้น สอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตนเอง แม้ในช่วงแรก เขาอาจจะยังทำได้ไม่ค่อยดี ก็ไม่เป็นไร เมื่อหัดทำบ่อยๆ เขาจะทำได้ดี และมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น ฟังลูกซักถามด้วยความเต็มใจ คุณพ่อ คุณแม่ควรให้ความสำคัญ ...

Read More »