Tag Archives: คอลลาเจน

คอลลาเจน คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

คอลลาเจน คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

คอลลาเจน (Collagen) เป็นคำที่มาจากภาษากรีกที่หมายถึง กาว นั่นคือการทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเซลล์แต่ละเซลล์เข้าด้วยกัน เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสายเกลียวแบบเส้นยาวๆ เป็นโครงสร้างหลักของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งสามารถพบได้มากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยจะพบได้ทั้งในผิวหนังส่วนนอกและอวัยวะภายในร่างกาย เช่น ผังผืด (Fascia), เอ็นกล้ามเนื้อและกระดูกโดยจุดที่เป็นส่วนที่สามารถสร้างคอลลาเจนได้มากที่สุด คือ บริเวณเซลล์สร้างเส้นใย  (fibroblast) คอลลาเจนนั้นพบได้มากมายหลายชนิด (ขึ้นอยู่กับบริเวณเนื้อเยื่อหรือบริเวณอวัยวะที่พบ) อาทิเช่น พบได้บริเวณที่ผิวหนัง พบได้ที่บริเวณกระดูกอ่อน พบได้ที่บริเวณผิวหนังที่เกิดการสร้างขึ้นใหม่หรือในเด็กทารก พบได้ในบริเวณทางเดินอาหารและเส้นเลือดต่าง ๆ พบได้ที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ พบได้ตามบริเวณทั่วไปของร่างกาย ฯลฯ เมื่อคอลลาเจนถูกย่อยสลายด้วยน้ำจะทำให้เกิดการแตกตัวจนกลายเป็นสารเชิงซ้อนของคอลลาเจนเปปไทด์ Polyproline II หรือที่เราเรียกว่า เจลาติน ซึ่งมีหน้าที่สำคัญคือเป็นตัวสร้างความแข็งแรงและสร้างความยืดหยุ่น หากผิวหนังของเรามีสิ่งเหล่านี้น้อยลงก็อาจทำให้ผิวของสาวๆ เกิดเป็นริ้วรอย (Wrinkle) ซึ่งคอลลาเจนนั้นนิยมนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหาร ยาและเครื่องสำอางด้วย สำหรับการใช้งานทางการแพทย์นั้นยังเป็นที่นิยมอย่างมากในการศัลยกรรมเพื่อความสวยความงาม โดยจะเน้นไปที่บริเวณผิวหนังซึ่งคอลลาเจนบริเวณผิวหนังที่พบมากมี 2 ประเภทคือ คอลลาเจนชนิดที่ 1 เป็นคอลลาเจนที่สังเคราะห์ขึ้นมาเมื่อมนุษย์เริ่มโตหรือมีอายุมากขึ้น จะขึ้นมาแทนคอลลาเจนชนิดที่ 3 ที่มีตอนเป็นเด็ก คอลลาเจนชนิดที่ 2 ชนิดนี้สามารถพบได้มากที่สุดในเด็ก นั่นจึงทำให้เราเห็นได้ว่าผิวของเด็ก นั้นจะมีลักษณะเนียน นุ่ม ตึงและดูน่ามองมากกว่าวัยอื่น ๆ ปกติร่างกายของเราจะเริ่มมีการเสื่อมลงไปนับตั้งแต่อายุ 25 ปี (คิดเป็นร้อยละ 1.5 ต่อปี) ...

Read More »