Skip to toolbar
เทคนิคที่ 6 เลี้ยงลูกให้เก่งและดีด้วย MQ

เทคนิคที่ 6 เลี้ยงลูกให้เก่งและดีด้วย MQ

MQ : Moral Quotient คือ ความฉลาดทางคุณธรรม เป็นสิ่งที่เราควรส่งเสริมไปควบคู่กับ IQ : Intelligence Quotient เพราะหากลูกเฉลียวฉลาดเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นก็คงจะไม่ดีแน่ ไม่ว่าจะเป็นตอนเรียนหรือตอนทำงาน เราต่างต้องอยู่ในสังคม ดังนั้น หากส่งเสริมให้ลูกมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วย ลูกก็จะเป็นเด็กที่รักของเพื่อนๆ และผู้พบเห็นคนอื่นๆ ค่ะ

แนวทางการส่งเสริมให้ลูกมี MQ ที่ดี

 1. เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก โดยการเป็นคนมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เข้าวัดทำบุญ และที่

สำคัญ ควรแสดงออกตรงตามความรู้สึก ไม่ใช่ว่าอยู่ต่อหน้าผู้อื่นอย่างหนึ่ง แต่ลับหลังพูดอีกอย่างหนึ่ง เพราะคิดว่าไม่มีใครรู้ แต่จริงๆ แล้วเด็กตัวเล็กๆ ที่อยู่ใกล้ๆ เขาสังเกตพฤติกรรมของคุณอยู่นะคะ

 1. ปลูกฝังการเลี้ยงดูที่ดี โดยไม่เน้นผลการสอบมากเกินไป บางครั้ง คุณพ่อ คุณแม่ หวังดีจึง

คาดหวังกับลูกมากเกินไป จนลูกเครียด เมื่อเขาทำไม่ได้ก็อาจไป “ลอกข้อสอบ” จากเพื่อนที่นั่งข้างๆ ซึ่งที่เขาทำไปจริงๆ แล้วไม่ได้ต้องการโกงข้อสอบเลยค่ะ แต่เพียงเพราะกลัวว่าจะทำให้คุณพ่อ คุณแม่ผิดหวังเท่านั้นเอง

 1. ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญ : ควรสอบลูกว่าไม่ควรเอาของๆผู้อื่น หากเจอใครทำกระเป๋าสตางค์

หล่น ควรบอกผู้ใหญ่ให้นำไปคืนเจ้าของทันที

 1. สิ่งใดควรทำ – ไม่ควรทำ : เมื่อจะสอนลูกควรบอกด้วยว่าสิ่งที่ไม่ควรทำนั้น เพราะเพราะอะไร

หรือทำแล้วจะมีผลอย่างไร เพื่อให้ลูกมีสติในการยับยั้งชั่งใจมากยิ่งขึ้น

 1. สอนเรื่องความประหยัด : โดยการไม่ใช้ของสุรุ่ยสุร่าย ไม่จำเป็นต้องซื้อของเล่นให้ทุกครั้งที่ลูก

ขอ ควรอธิบายว่าของเดิมยังใช้ได้อยู่ และยังมีเด็กอื่นๆ ที่ลำบากกว่าลูกอีกมาก หากลูกงอแง หรือแสดงอาการไม่พอใจ อาจใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจ พาลูกไปดูมุมอื่นๆ บ้างก็ได้ค่ะ

 1. สอนเรื่องความกตัญญูู : ทั้งต่อคนในบ้านและนอกบ้าน เช่น คุณครู หรือผู้ที่ช่วยเหลือเรา

โดยผู้ใหญ่ในบ้านช่วยกันดูแลคุณปู่ คุณย่า ให้มีสุขภาพแข็งแรง

 1. น้ำใจ : ของเล่นเพียงชิ้นเดียวก็สอนเรื่องน้ำใจได้ แม้ลูกจะยังหวงของ แต่เราก็ช่วยอธิบายให้ลูก

ฟังได้ว่า สนุกกว่าเล่นคนเดียว เพราะจะได้เล่นของ 2 ชิ้น ดังนั้น ควรแบ่งของให้เพื่อนเล่นด้วย และในคราวหน้า เราอาจบอกให้เพื่อนของลูกเตรียมของมาเล่นสลับด้วยเช่นกัน

 1. คุณธรรมสร้างได้ : ในช่วงวันหยุดยาว เราอาจพาลูกไปวัดเพื่อ ปล่อยนก ปล่อยปลา เป็นการปูพื้นฐานเรื่องคุณธรรมแบบง่ายๆ หรือเวลาอยู่ที่บ้านก็ชวนกันไหว้พระสวดมนต์ เมื่อลูกเห็นเราทำบ่อยๆเข้า เขาก็อยากจะทำตามโดยที่เราไม่ต้องบังคับเลย

 

จาก 8 วิธีที่กล่าวมาแล้วขั้นต้น ก็พอจะเห็นแล้วว่า MQ นั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะวัดออกมาได้เหมือนคะแนนการสอบก็จริง แต่เป็นสิ่งที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กันกับลูก  ดังนั้น หากอยากให้ลูกเป็นเด็กดี มีคุณธรรม ใครเห็น ใครก็รัก มาปลูกฝัง MQ ให้ลูกกันเถอะค่ะ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Site Menu
Members
 • Profile picture of tamsabuy
  registered 1 year, 12 months ago