Skip to toolbar

จะส่งเสริมให้ลูกเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไรดี

เราอาจจะคิดว่าวิทยาศาสตร์นั้น เป็นของไกลตัวเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในวัยอนุบาล แต่จริง ๆ แล้ว เราสามารถส่งเสริมให้ลูกเรียนรู้ง่ายๆ ได้ตั้งแต่ ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น ลิ้นชิมรส ไปจนถึงการสัมผัสจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเด็กนั่นเอง  โดยปกติเด็กที่อยู่ในช่วงวัยอนุบาลก็เป็นเด็กที่ช่างซัก ช่างถาม และช่างสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวยู่แล้ว หากให้เขาทดลองทำอะไรด้วยตัวเขาเองบ้าง ลูกก็จะรู้สึกสนุก ตื่นเต้น และอยากที่จะเรียนรู้เรื่องต่อ ๆ ไป

 

ตัวอย่างทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่

 1. การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อาทิ
 • การดูรูปร่างวัตถุ เช่น ผลไม้ ดอกไม้ แล้วบอกได้ว่า วัตถุนั้น ๆ สีอะไร รูปร่างเป็นอย่างไร
 • การฟังเสียง เช่น เสียงนกร้อง เสียงลมพัด เสียงเป่านกหวีด เสียงเพลง
 • การสัมผัสสิ่งที่มีความหยาบ-ละเอียดแตกต่างกัน
 • การดมกลิ่นของดอกไม้ว่าหอมหรือเหม็น
 • การชิมรสชาติอาหารแล้วบอกได้ว่ามีรสอย่างไร เช่น หวาน ขม เปรี้ยว
 1. ทักษะการจำแนกประเภท

อาจจะเริ่มจากการให้เด็กหาสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนกัน เช่น ทรงกลม หรือสี่เหลี่ยมมาวางไว้

ด้วยกันก็ได้ หรือ อาจจะให้เด็กเปรียบเทียบสิ่งของ เช่น ของที่หนัก – เบา / ใหญ่ – เล็ก / สั้น – ยาว เป็นต้น

 1. ทักษะการสื่อความหมาย

หมายถึง การพูด การเขียน หรือแสดงท่าทางต่างๆ เพื่อบอกว่าเด็กคิดอะไร ทั้งนี้ การจะให้เด็ก

สื่อความหมายได้ดีนั้น ต้องให้เด็กรู้จักคำศัพท์มากๆ เสียก่อน แล้วเด็กจึงจะถ่ายทอดได้อย่างที่เขาคิด

แนวทางการส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้วิทยาศาสตร์

 1. พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับสิ่งของรอบตัว

เราอาจจะชวนลูกสังเกตดอกไม้ หรือผลไม้ในสวนหลังบ้านก็ได้ ให้ลูกเปรียบเทียบดูว่าช่วงที่ผลไม้ยังไม่สุก กับสุกแล้ว สี และรูปร่างแตกต่างจากเดิมไปอย่างไร หรือสังเกตกุ้งว่าก่อนทำอาหารเป็นสีหนึ่ง แต่เมื่อนำไปทำให้สุกแล้วกุ้งก็กลายเป็นอีกสีหนึ่ง

 1. ชวนทำการทดลองง่าย ๆ ในบ้าน เช่น
  • ดินน้ำมันลอยน้ำ

อุปกรณ์ :  ดินน้ำมัน และภาชนะใส่น้ำ

วิธีทำ : ครั้งที่ 1 ให้ลูกปั้นน้ำมันเป็นก้อน แล้วหย่อนลงไปในภาชนะที่ใส่น้ำ จากนั้น ให้สังเกตดูว่าดินน้ำมัน ลอยหรือจม

ครั้งที่ 2 ให้ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปกระทำ หรือเรือทองแบน แล้วหย่อนลงไปในภาชนะที่ใส่น้ำอีกครั้ง แล้วสังเกตว่าดินน้ำมันลอยหรือจม

2.2. การสอนเรื่องแสงและเงาตามธรรมชาติ และแบบที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมา

เช่น ให้ลูกสังเกตเงาของตนเองในเวลากลางวัน และนำไฟฉายมาส่องที่วัตถุ ให้แสงไฟส่องไปที่ผนังเพื่อให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ จะได้สอนเรื่องเงาในตอนกลางคืน

 1. ซื้อหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ให้ลูกอ่าน
 2. พาไปศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น

4.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง), กรุงเทพฯ

ที่ตั้ง : 928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02 391 0544, 02 3920508

4.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

ที่ตั้ง : เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างคลอง 5 กับคลอง 6

โทรศัพท์ 0 2577 5455-9 หรือ rscience.go.th

4.3 ซายเอนเทีย ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถม

ที่ตั้ง : ศูนย์การค้าฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 11 Tower B

4.4 พิพิธภัณฑ์เด็ก (Kids Museum), กรุงเทพฯ

ที่ตั้ง : สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนกำแพงเพชร 4 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 02 615 7333, 02 272 4500

 

การส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น ทำได้หลายวิธี แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องไม่ยากเกินไปจนลูกรู้สึกเบื่อ และดูความปลดภัยเป็นหลัก เมื่อลูกเรียนรู้ได้ดีแล้ว อย่าลืมให้คำชมเชย เพื่อที่ลูกจะได้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Site Menu
Members
 • Profile picture of tamsabuy
  registered 1 year, 12 months ago